İzmir Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı

Cezalar

Tehlikeli yük taşımasında izin ve belge zorunluluğu

İlgili Kanun: Madde 28 – 1 
İlgili Mevzuat: Tehlikeli Madde Taşıma Yönetmeliği
Ceza Fiili Adı: Söz konusu ihlal giderilinceye kadar taşıt güvenli bir alana park ettirilir ve taşımanın devamına izin verilmez.
Cezası: 689 TL
Ceza Kime Verilir: Taşımacı
SRC5/ADR Sertifikalı sürücü istihdam etme zorunluluğu

İlgili Kanun: Madde 28 – 2 
İlgili Mevzuat: Tehlikeli Madde Taşıma Yönetmeliği
Cezası: 715 TL
Ceza Kime Verilir: Taşımacı
SRC5/ADR Sertifikası alma zorunluluğu

İlgili Kanun: Madde 28 – 3 
İlgili Mevzuat: Tehlikeli Madde Taşıma Yönetmeliği
Cezası: 284 TL
Ceza Kime Verilir: Sürücü 
Sertifikalı ambalaj kullanmama cezası

İlgili Kanun: Madde 28 – 4 (a) 
İlgili Mevzuat: Tehlikeli Madde Taşıma Yönetmeliği
Cezası: 1.380 TL
Ceza Kime Verilir: Gönderici
Etiket, işaret ve turuncu plakaları kullanmama cezası ( Göndericiye )

İlgili Kanun: Madde 28 – 4 (b) 
İlgili Mevzuat: Tehlikeli Madde Taşıma Yönetmeliği
Cezası: 1.380 TL
Ceza Kime Verilir: Gönderici
Etiket, işaret ve turuncu plakaları kullanmama cezası ( Taşıyıcıya )

İlgili Kanun: Madde 28 – 4 (b) 
İlgili Mevzuat: Tehlikeli Madde Taşıma Yönetmeliği
Cezası: 689 TL
Ceza Kime Verilir: Taşımacı
Etiket, işaret ve turuncu plakaları kullanmama cezası ( Sürücüye )

İlgili Kanun: Madde 28 – 4 (b) 
İlgili Mevzuat: Tehlikeli Madde Taşıma Yönetmeliği
Cezası: 137 TL
Ceza Kime Verilir: Sürücü 
Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi alma zorunluluğu

İlgili Kanun: Madde 28 – 4 (c) 
İlgili Mevzuat: Tehlikeli Madde Taşıma Yönetmeliği
Cezası: 1.380 TL
Ceza Kime Verilir: Gerçek veya Tüzel Kişi

Araçta taşıma evrakı bulundurmama cezası

İlgili Kanun: Madde 28 – 4 (ç) 
İlgili Mevzuat: Tehlikeli Madde Taşıma Yönetmeliği
Cezası: 689 TL
Ceza Kime Verilir: Gönderici
Araçta yazılı talimat bulundurmama cezası ( Gönderene )

İlgili Kanun: Madde 28 – 4 (d) 
İlgili Mevzuat: Tehlikeli Madde Taşıma Yönetmeliği
Cezası: 345 TL
Ceza Kime Verilir: Gönderici
Araçta yazılı talimat bulundurmama cezası ( Taşımacıya )

İlgili Kanun: Madde 28 – 4 – (d) 
İlgili Mevzuat: Tehlikeli Madde Taşıma Yönetmeliği
Cezası: 345 TL
Ceza Kime Verilir: Taşımacı
Araçta yazılı talimat bulundurmama cezası ( Sürücüye )

İlgili Kanun: Madde 28 4 (d) 
İlgili Mevzuat: Tehlikeli Madde Taşıma Yönetmeliği
Cezası: 69 TL
Ceza Kime Verilir: Sürücü 
Araçta ADR Uygunluk Belgesi bulundurmama cezası

İlgili Kanun: Madde 28 – 4 (e) 
İlgili Mevzuat: Tehlikeli Madde Taşıma Yönetmeliği
Cezası: 1.380 TL
Ceza Kime Verilir: Taşımacı
Araçta taşıma izin belgesinin fotokopisini bulundurmama cezası

İlgili Kanun: Madde 28 – 4 (f) 
İlgili Mevzuat: Tehlikeli Madde Taşıma Yönetmeliği
Cezası: 69 TL
Ceza Kime Verilir: Sürücü 
Araçta Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası poliçesi bulundurmama cezası

İlgili Kanun: Madde 28 – 4 (g) 
İlgili Mevzuat: Tehlikeli Madde Taşıma Yönetmeliği
Cezası: 689 TL
Ceza Kime Verilir: Taşımacı
Tehlikeli madde güvenlik danışmanı istihdam etmeme cezası

İlgili Kanun: Madde 28 – 4 (ğ) 
İlgili Mevzuat: Tehlikeli Madde Taşıma Yönetmeliği
Cezası: 3564 TL
Ceza Kime Verilir: Firma

İdari para cezalarının her yıl artırım oranı

İlgili Kanun: Madde 28 – 5 
İlgili Mevzuat: Tehlikeli Madde Taşıma Yönetmeliği
Cezası: Yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanır.
Gönderenin yükümlülükleri

İlgili Kanun: Madde 30 – 1 (a) 
İlgili Mevzuat: Tehlikeli Madde Taşıma Yönetmeliği
Cezası: 3 uyarma
Ceza Kime Verilir: Gönderici
Paketleyenin yükümlülükleri

İlgili Kanun: Madde 30 – 1 (b) 
İlgili Mevzuat: Tehlikeli Madde Taşıma Yönetmeliği
Cezası: 3 uyarma
Ceza Kime Verilir: Paketleyen
Yükleyenin yükümlülükleri

İlgili Kanun: Madde 30 – 1 (c) 
İlgili Mevzuat: Tehlikeli Madde Taşıma Yönetmeliği
Cezası: 3 uyarma
Ceza Kime Verilir: Yükleyen 
Dolduranın yükümlülükleri

İlgili Kanun: Madde 30 – 1 (ç) 
İlgili Mevzuat: Tehlikeli Madde Taşıma Yönetmeliği
Cezası: 3 uyarma
Ceza Kime Verilir: Dolduran
Taşımacının yükümlülükleri

İlgili Kanun: Madde 30 – 1 (d) 
İlgili Mevzuat: Tehlikeli Madde Taşıma Yönetmeliği
Cezası: 3 uyarma
Ceza Kime Verilir: Taşımacı
Sürücü ve diğer görevlilerin uyması gereken kurallar

İlgili Kanun: Madde 30 – 1 (e) 
İlgili Mevzuat: Tehlikeli Madde Taşıma Yönetmeliği
Cezası: 2 uyarma
Ceza Kime Verilir: Sürücü 
Alıcının yükümlülükleri

İlgili Kanun: Madde 30 – 1 (f) 
İlgili Mevzuat: Tehlikeli Madde Taşıma Yönetmeliği
Cezası: 3 uyarma
Ceza Kime Verilir: Alıcı 

Boşaltanın yükümlülükleri

İlgili Kanun: Madde 30 – 1 (g) 
İlgili Mevzuat: Tehlikeli Madde Taşıma Yönetmeliği
Cezası: 3 uyarma
Ceza Kime Verilir: Boşaltan
Tank-konteyner/taşınabilir tank işletmecisinin yükümlülükleri

İlgili Kanun: Madde 30 – 1 (ğ) 
İlgili Mevzuat: Tehlikeli Madde Taşıma Yönetmeliği
Cezası: 3 uyarma
Ceza Kime Verilir: Firma
Uyarmaların paraya çevrilme şartları

İlgili Kanun: Madde 30 – 2 
İlgili Mevzuat: Tehlikeli Madde Taşıma Yönetmeliği
Cezası: Her uyarmaya 79 Türk Lirası olmak üzere yetkili saymanlığa ödemede bulunduğunu bildirmesi ve bunu belgelemesi halinde uyarmalar kaldırılır. Bu doksan günlük süre içinde müracaat edilerek paraya çevrilmeyen uyarmalar kaldırılmaz.
Uyarmaların paraya çevrilmesinde her yıl için artırım oranı

İlgili Kanun: Madde 30 – 3 
İlgili Mevzuat: Tehlikeli Madde Taşıma Yönetmeliği
Cezası: Yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanır.
Kaldırılmayan ve 50 ‘ ye ulaşan uyarmalara verilecek ceza

İlgili Kanun: Madde 30 – 4 
İlgili Mevzuat: Tehlikeli Madde Taşıma Yönetmeliği
Kaldırılmayan ve 50 ‘ ye ulaşan uyarmalara verilecek ceza

İlgili Kanun: Madde 31 – 1 
İlgili Mevzuat: Tehlikeli Madde Taşıma Yönetmeliği
Cezası: En geç yirmi gün içinde valilikçe otuz gün süreyle durdurulur.
Faaliyet durdurmanın kesinleşmesinden sonra ödeme yapma cezası

İlgili Kanun: Madde 31 – 2 
İlgili Mevzuat: Tehlikeli Madde Taşıma Yönetmeliği
Cezası: Her uyarma için iki katı ücret alınarak uyarmalar kaldırılır ve faaliyet durdurma işlemi uygulanmaz.
Uyarma kaldırma süresi ve ücreti

İlgili Kanun: Madde 31 – 3 
İlgili Mevzuat: Tehlikeli Madde Taşıma Yönetmeliği
Ceza Fiili Adı: Bu durumdaki sürücülerin ADR Sürücü Eğitim Sertifikasını verilen sürede Bakanlığa teslim etmemeleri halinde, söz konusu belgeleri iptal edilir ve bir yıl geçmedikçe yenisi düzenlenmez.
Cezası: En geç yirmi gün içinde Bakanlıkça otuz gün süreyle geri alınır.

Yangın Söndürücü Bulundurmama

İlgili Mevzuat: Tehlikeli Madde Taşıma Yönetmeliği
Ceza Fiili Adı: Araçta Yangın Söndürme cihazı bulundurmama veya eksik bulundurma
Cezası: 312 TL
Ceza Kime Verilir: Bağlı bulunduğu durak

© Copyright 2017 İzmir TMGDK Tüm hakları saklıdır.
web tasarım