İzmir Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı

Resmi Duyuru

TMGDK KURULUMU HAKKINDA DUYURU!!

Malum olunduğu üzere 19.04.2017 tarih 30043 sayılı Tebliğ ve 18.07.2017 tarih 58352 sayılı Yönergede yapılan düzenleme ile ülkemizde ilk defa hayata geçirilen TEHLİKELİ MADDE GÜVENLİK DANIŞMANLIĞI KURULUŞU(TMGDK) sistemiyle:

1- Tehlikeli madde taşımacılığında taraf olduğumuz Uluslararası sözleşme(ADR) ve ulusal mevzuat çerçevesinde, hammadde girişinden üretime, üretimden tüketim noktalarına kadar geçen her aşamada ve ayrıca ithalattan ihracata kadar her süreçte tehlikeli mal taşımacılığına konu faaliyetleri öncelikle can mal ve çevre emniyetine yönelik olarak kayıt altına almak ve denetlemek,
2- Sürdürülebilir bir emniyet sistemini kurmak, bunun yanı sıra kayıt dışı, merdiven altı üretimlerin ve kontrolsüz taşımacılığın minimize edilerek nihayetinde tamamen ortadan kaldırılması ve bu sayede teröre konu maddelerin serbestçe bulunabilirliğini de ortadan kaldırmak,
3- Ülke genelinde ihtiyaç duyulan bu düzenleme sayesinde üniversite mezunu ve tehlikeli madde güvenlik danışmanlığı yetkisine sahip kişilere kurumsal yapılar altında iş alanı açarak istihdam seferberliğine de reel bir katkı sağlamak
amaçlanmıştır.

Tüm bu hedeflere ulaşmak; TMGD Kuruluşlarının nitelikli, disiplinli, kaliteli ve sonuç odaklı çalışmalarının yanı sıra Genel Müdürlüğümüzce de UDHB Bölge Müdürlükleri bazında TMGDK sayılarının arz talep dengesi gözetilerek belirlenmeleri ile mümkün olacaktır.

Bilindiği üzere, Yönergenin, Tehlikeli madde güvenlik danışmanlığı kuruluşu yetki belgesi almak için ibrazı zorunlu belgeler başlıklı 6 ncı maddesinin ikinci fıkrası “Bakanlık isterse kamu hizmeti ve güvenliğini dikkate alarak bölgesel dağılım konusunda tedbirler alabilir, kota koyabilir veya TMGDK’den İdarenin uygun göreceği bölgeye de hizmet vermek üzere taahhütname alır.” hükmüne amirdir.

Bu itibarla; bugüne kadar yapılan toplam kuruluş müracaat sayılarının bölgelere göre dağılımları ile şube sayılarının belirlenmesi ve müracaatların sonuçlandırılarak bölgelere göre kontenjanların belirlenmesi, adil ve sürdürülebilir rekabet ortamının oluşturulması amacı ile 05.01.2018 günü mesai bitiminden itibaren yeni TMGDK yetkilendirme talebine ilişkin müracaatlar alınmayacak olup, kontenjan belirleme çalışması bitimini müteakip ihtiyaç olan yerler için yeniden talep alımı yeni bir duyuru ile bildirilecektir.

Kamuoyuna önemle duyurulur.

© Copyright 2017 İzmir TMGDK Tüm hakları saklıdır.
web tasarım